Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Benát – Veľký Inovec

Dátum konania: 21. 10. 2023.

Trasa: Žitavany – Benát – Veľký Inovec – Nová Baňa (22 km).

Odchod: 7,00 z parkoviska pri autobusovej stanici v Topoľčanoch
Príchod: cca 18,00 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné čím skôr, najneskôr do 17.10.2023 na tel.: 0905 609 385 alebo mail: peter@zochar.sk.

Uvidíme:

  • Benát – pozostatok lávového prúdu, zaujímavé andezitové útvary (pavián, ťava, slon), krásne výhľady, link.
  • Chata na Veľkom Inovci – chata s občerstvením, dohodnem sa s chatárom, aby mal pre nás pripravené niečo pod zub, link.
  • Veľký Inovec 901 m – najvyšší vrchol Pohronského Inovca, tvorí ho zvyšok lávového prúdu, obmedzené výhľady, link.
  • Nová Baňa – banské mesto, v minulosti ťažba drahých kovov, prvý parný stroj v Európe 1722, link.

Príďte sa pozrieť na zaujímavé miesta. Máme krásnu krajinu. Spoznajme ju.