Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Klokoč

Dátum konania: 19. 3. 2022.

Trasa: Sološnica – Vápenná – Klokoč – Amonova lúka – Pohanská – Plavecký hrad – Plavecké Podhradie (17 km).

Odchod: 7,00 autobusom z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch.
Príchod: cca 18,00 do Topoľčian.

Uvidíme:

 • Vápenná 752 m – bradlovitý vrch s výhľadom na nekonečné lesy
 • Klokoč – na vrchole je kríž, do ktorého zatĺkajú ľudia klince a tak odovzdávajú svoje starosti Bohu. Kladivo i pár klincov, dlhých aspoň 100 mm, prinesiem.
 • Amonova lúka – žili tu ľudia z lesov, karpatskí Nemci, tu Ámon Gáži, pozvala ich Mária Terézia
 • Pohanská – mohutné hradisko na vrchole, pod ním zrúcanina kláštora zo 14. stor.
 • Plavecký hrad – stredoveký strážny hrad na kontrolu medzi Uhorskom a Českým kráľovstvom

Nahlásiť sa je možné do 15. 3. 2022 na peter@zochar.sk, telefonicky na čísle 0905 609 385.

Cena za dopravu:

 • dospelí:
  • člen KST Žochár - 10 €,
  • člen KST - 12 €
  • ostatní - 14 €.
 • deti:
  • člen KST Žochár - 8 €,
  • člen KST - 10 €,
  • ostatní - 12 €.

Viac informácií o niektorých zaujímavostiach: