Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Javorový vrch (TK Javor Bošany)

Dátum konania: 8. 1. 2022.

Trasa: Cíbajky – dolina Hradského potoka - Šiance – Javorový vrch – Cíbajky (19 km).

Odchod: autami o 7,30 z Topoľčian z parkoviska Tesca

Zastavíme sa na valoch strážneho hradiska, na Javoráku budeme okolo 11,00.

Pri bunkroch sa bude opekať. Slanina vraj bude, chleba si treba priniesť. Istejšie bude, ak si prinesiete všetko.

Akcia sa uskutoční, ak to proti epidemiologické podmienky dovolia.

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, 0905 609 385, peter@zochar.sk.