Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Malý Slovenský raj

Dátum konania: 9. 9. 2017.

Trasa č. 1: Malachovské skaly – Malachov – Suchý vrch – Trávny Žiar – Mútne – Ortúty – Malachovský vodopád – Malachov (11 km).
Trasa č. 2: Sietno – Čertova skala a späť (5 km).
Každý bude mať možnosť uvidieť obe trasy.

Odchod: 6,00 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch,
Príchod: cca 18,00 do Topoľčian.

Nahlásiť sa je možné do 3. 9. 2017 telefonicky na čísle 0905 609 385.

Cena:

  • člen KST:
    • dospelí – 10 €,
    • deti do 15 r. – 8 €,
  • nečlen KST:
    • dospelí – 12 €,
    • deti do 15 r. – 10 €.

Uvidíme: