Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Lazy Javorníkov

Dátum konania: 20. 5. 2017.

Trasy:

  1. Melocík - Semeteš – Poľany – Cisárikovci – Jakubovský vrch - Nesluša (27 km, 749 m prevýšenie),
  2. Chodníkom drotárov: Kolárovice – Veľké Rovné – Dlhé Pole (10 km).

Odchod: 6,00 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch,
Príchod: cca 19,00 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 14. 5. 2017 telefonicky na čísle 0905 609 385, mailom: peter@zochar.sk.

Cena dospelí:

  • člen KST 12 €,
  • nečlen 15 €.

Cena deti do 15 rokov:

  • člen KST 9 €,
  • nečlen 11 €.

Prvá trasa vedie cez kopanice s peknými výhľadmi, ľudovou architektúrou, zvlneným terénom.

Druhá trasa – Chodník drotárov – je nenáročný a náučný. Trasa vedie cez obce, ktoré boli centrom drotárov. Vo Veľkom Rovnom je Múzeum Drotárie.