Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Poľana

Dátum konania: 30. 5. 2015.

Trasa: Skliarovo – vodopád Bystré – Poľana – horská chata Poľana – Skliarovo (19 km).

Odchod: 600 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 1900 do Topoľčian

Program stretnutia:

9.30 - 12.00 hod. - prezentácia pred chatou na prednej Poľane / účastnícke listy, propagačné materiály, predaj odznakov a tričiek /

11.30 - 12.15 hod. - stretnutie na Poľane / príhovory k účastníkom stretnutia, KST, redakcia Dajama a hostia /. Folklórna pozvánka – kultúrny program.

12.15 – 12.30 hod. - prezentácia a krst nových kníh z vydavateľstva Dajama 13.00 hod. - zostup z Poľany na námestie v Detve po modrej značke. Zo Skliarova Kyvadlová doprava / v čase 14.30 -15.15 hod. /

15.30 – 16.00 hod. -Slávnostné ukončenie, príhovory hostí, odovzdanie štafety organizátorom 53. stretnutia v roku 2016 na Veľkej Javorine

16.00 – 18.00 hod. - kultúrny program – váľanie mája, folklórne súbory z Detvy

Nahlásiť sa je možné do 24.5.2015 telefonicky na čísle 0905 609 385.

Dospelí - organizovaní turisti – 12 €, neorganizovaní - 14 €

deti - organizovaní turisti - 8 €, neorganizovaní - 10 €