Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Kľak vo Veľkej Fatre

Dátum konania: 23. 5. 2015.

Trasa: Podhradie – Kľak – Košarisko – Struháreň – Skl. Podzámok (19 km).

Odchod: 06,30 hod z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca o 18 hod. do Topoľčian

Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení poplatku vo výške:

dospelí - organizovaní turisti - 9 € , neorganiz. - 12 €

deti - organizovaní turisti - 7 €, neorganiz. - 10 €

Prihlášky najneskôr do 17.5.2015, Peter Dragúň – peter@zochar.sk, 0905 609 385