Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Regionálny zraz turistov

Dátum konania: 14. 6. 2014.

Trasa: Skačany – Svinia hora – Varty a späť (3 hodiny) (10 km).

Obec Skačany a  Regionálna rada Klubu slovenských turistov Topoľčany
vás pozývajú v dňoch 13. -15. júna 2014
na
REGIONÁLNY ZRAZ TURISTOV
okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou
Program zrazu:
PIATOK:
16.00 h – otvorenie zrazového priestoru v areáli základnej školy, zakladanie stanového tábora,
19.00 h - beseda so zástupcami obce priamo v zrazovom tábore, voľný program, táborák
SOBOTA:
9.00 h – slávnostné otvorenie zrazu predsedom RR KST Ing. Petrom Dragúňom
a starostom obce Ing. Ladislavom Struhárom
9.30 h – návšteva farského kostola a národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Barbory
a základov kostolíka sv. Juraja, výklad o histórii a zaujímavostiach obce PhDr. Eva Struhárová
Hlavná trasa pre všetkých:
Skačany – Svinia hora – Varty a späť (3 hodiny)
Turistickým sprievodcom bude dlhoročný domáci turista Ing. Jozef Gahér.
Zdatní turisti si môžu trasu predĺžiť bez sprievodcu výstupom  na Veľký vrch (prírodná rezervácia) .
Cyklotrasa: Skačany – Hradište – Látkovce – Jankov vŕšok a späť (30 km)
* 15.00 h – športovo-zábavné hry pre deti a mládež i dospelých
*  19.00 h – pri táboráku vystúpenie domácich kultúrnych a hudobných činovníkov
- odovzdanie štafety zástupcom obce Tesáre , kde bude zraz v roku 2015, posedenie pri táboráku
NEDEĽA:
* 9.30 h – svätá omša v kostole
* 12.00 h – ukončenie zrazu, likvidácia stanového tábora, odovzdanie zrazového priestoru.
Poznámky:
- stravovanie z vlastných zásob, možnosť zakúpenia potravín len dopoludnia v sobotu,
nápoje (čapované pivo, kofoly...) v miestnych pohostinstváchOrganizačný štáb:
čestný predseda: starosta obce Ing. Ladislav Struhár
 výkonná predsedníčka organizačného štábu: Alena Borszéková (KST Kamarát Uhrovec) 0918 514 638, aborszekova@gmail.com
 Peter Dragúň (predseda RR KST a predseda KST Žochár Topoľčany) 0905 609 385
 Jozef Gahér – turistický sprievodca
Eva Struhárová – sprievodkyňa obcou