Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Flochová

Dátum konania: 18. 10. 2014.

Trasa: Čierna voda – Flochová (1 317m) – sedlo Flochovej – Svrčinník(1 313) – sedlo Flochovej - Turček (18 km).

Odchod: 700 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 1900 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 14.10.2014 telefonicky na čísle 0905 609 385

Poplatok :

Člen KST   dospelí: 8 €  nečlen: dospelí: 10 €

  deti do 15 r. 6 € deti 8 €


Flochová - najvyšší a najrovinatejší vrchol Kremnických vrchov

Svrčinník je druhý najvyšší vrch Kremnických vrchov a zároveň je tu vyhliadkové miesto.

V Turčeku uvidíme vodnú nádrž.