Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Zjavenie z roku 1947

Dátum konania: 1. 4. 2013.

Trasa: Prašice – Okšov mlyn – kyselka – zjavenie – Tvrdomestice - Prašice (12 km).

Odchod: 11,00 autobusom z Topoľčian

Návrat: 15,45

Trochu sa potúlame s Dankou a Jankou. Uvidíte zaujímavé, mystické miesta.

Nenáročná túra.

Ktorá sa nechce nechať oblievať doma, nech príde. Oblejeme ju vonku.

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, č.t. 0905 609 385