Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Šarkaniáda vo Veľkom Klíži

Dátum konania: 6. 10. 2013.

Trasa: Púšťanie šarkanov a prehliadka úrody vo Veľkom Klíži (0 km).

ŠARKANIÁDA
KEDY?
V nedeľu 6.októbra 2013 o 14.30hod.
KDE?
Na letisku nad Veľkým Klížom.
V prípade nepriaznivého počasia na OcÚ Veľký Klíž.
Vítané sú všetky deti a dospelí, ktorí majú radi šarkanov a radi súťažia.
Šarkanov si môžete prísť vyrobiť v sobotu 5.9.2013
na OcÚ vo Veľkom Klíži od 16.00 hod.

V areáli materskej škôlky bude výstava plodov zeme od 14,00-18,00.

Doprava individuálna.