Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Moravsko-sliezke Beskydy

Dátum konania: 19. 10. 2013.

Trasa: Vrchpredmier – Biely Kríž – Konečná – Bobek – Hluchanka - Bumbálka (19 km).

Odchod: 600 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 1900 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné čím skôr, najneskôr do 13.10.2013 na tel. čísle 0905 609 385. Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku vo výške:

členovia KST : dospelí – 12 €, nečlenovia KST: dospelí - 14 €

            deti - 9 €                             deti - 10 €

Pred túrou sa zastavíme v Staškove, kde je 1 200 m dlhý chodník herca Jozefa Krónera s drevenými plastikami na motívy jeho filmov.

Moravsko-sliezke Beskydy – rozprávková hrebeňová túra s roztrúsenými chatami, peknými výhľadmi.

Zoberte si aj české koruny. Nie v každej chate brali €. Občiansky preukaz so sebou. Pôjdeme po hranici.

Kontakt: 0905 609 385