Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

50. ročník výstupu čitateľov časopisu Krásy Slovenska

Dátum konania: 25. 5. 2013.

Klub slovenských turistov – sekcia pešej turistiky
redakcia casopisu Krásy Slovenska
Regionálna rada KST Topolcany
Klub slovenských turistov Ostrá Velký Klíž
Obec Velký Klíž
vás srdecne pozývajú
24. a 25. mája 2013
na jubilejné 50. stretnutie
citatelov casopisu Krásy Slovenska
na Michalovom vrchu a v sedle Vrchhora
v pohorí Tribec
PROGRAM PODUJATIA
piatok 24. mája
19.00 h – beseda s redakciou casopisu Krásy Slovenska v skanzene Starý Klíž
sobota 25. mája
8.00 h – odchod na trasy z Velkého Klíža, casti Klížske Hradište
12.00 h – stretnutie v sedle Vrchhora po výstupe na Michalov vrch (príhovory zástupcov KST a redakcie casopisu
Krásy Slovenska, zástupcu RR KST Topolcany, kultúrny program v sedle Vrchhora
– prehliadka barokovej kaplnky, zrúcanín renesancného kostola a výstavy z cinnosti KST Ostrá Velký Klíž
– odovzdanie štafety podujatia
16.00 h – ukoncenie podujatia na Vrchhore, zostup do Velkého Klíža
– od 15.00 h - vo Velkom Klíži možnost prehliadky románskeho kostolíka sv. Michala z 11. storocia (so sprie
vodcom), národnej kultúrnej pamiatky
Výstupové trasy
Odporúcaná turistická mapa Vtácnik – Horná Nitra c. 131.
Základná trasa A: Velký Klíž – Malá Ostrá – Velká Slopna – Velký Vracov – Michalov vrch – Vrchhora (miestne znacenie na
celej trase), dlžka 11 km. Návrat do Klížskeho Hradišta po modrej turistickej znacke (45 minút)
Trasa B: Velké Uherce – Kolacno – Ondrášová (žltá turistická znacka) - od Ondrášovej na Michalov vrch len miestne znacenie,
dlžka 10 km.
Trasa C: Partizánske – osada Hlboké – Ondrášová (žltá turistická znacka) – Michalov vrch (miestne znacenie), dlžka 14 km.
Individuálna trasa, vhodná aj pre rodiny s detmi: Velký Klíž – Vrchhora – Michalov vrch (modrá turistická znacka), dlžka 3 km.
Znackované trasy pre cykloturistov: Zlaté Moravce – Vrchhora, Partizánske – Vrchhora
Doprava
V sobotu do Velkého Klíža spolocným autobusom v réžii RR KST s odchodom o 7.00 h z Topolcian.
Pravidelnými spojmi SAD alebo vlakmi ŽSR do Partizánskeho a Velkých Uheriec, spojmi SAD do Velkého Klíža.
Ubytovanie
Turistické ubytovanie v Kultúrnom dome vo Velkom Klíži (vlastná karimatka a spacák). Ubytovanie v KD je potrebné nahlásit
organizátorom do konca apríla.
Topolcany: Športový klub stolného tenisu, ubytovna (skst-topolcany.webnode.sk/ubytovanie), Penzión Batavya (www.
batavya.sk), Hotel Koruna (www.hotel-koruna.sk), Hotel Puk (www.hotelpuk.sk), Hotel Kopacka (www.ubytujsa.sk/sk/ubytovanie/
topolcany/hotel-kopacka-4773), Hotel Hubert (www.ubytujsa.sk/sk/ubytovanie/topolcany/penzion-hubert-4), Partizánske:
Hotel Batovan (www.hotel.batovan.sk), Penzión Kalinka (www:penzionkalinka.sk), Penzión Salaš (www.salas-partizanske.
sk), Velké Uherce: Penzión Kardinál (www.penzion-kardinal.tym.sk), Kolacno: Prázdninový dom Katarína (www.prazdninovydom.
sk) Bošany: Hotel Dávid (www.hoteldavid.sk).
Kontakty na organizátorov
Ing. Peter Dragún, mob. 0905 609385, peter@zochar.sk, www.zochar.sk.
Peter Matašeje, mob. 0908 772326, mataseje@bestnet.sk