Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

X. jubilejný ročník akcie TÚLAČKA

Dátum konania: 13. 10. 2012.

Trasa: Túlanie v okolí Partizánskeho (14 km).

KST Kamarát Partizánske
pozýva rodiny s deťmi, mládež i seniorov na X. jubilejný ročník akcie
TÚLAČKA
po strednom Ponitrí
v sobotu 13. októbra 2012
Trasa: deti 10 km, zdatní turisti 14 km
Skačany – Veľké Kršteňany – Šimonovany
Zraz účastníkov o 8.00 h pri fontáne na námestí v Partizánskom
kaplnka sv. Barbory milióny rokov staré morské dno, miesto výskumu vedcov SAV kaštieľ Vodný hrad je jedným z najstarších zachovaných goticko-renesačných
sídiel zo 14. - 15. stor., kedy ležal na "ostrove" v strede meandra rieky Nitry
Program jubilejného X. putovania za historickými a prírodnými krásami okresu Partizánske:
x 8.00 - 9.00 h – odvoz najmladších účastníkov 2 x autobusom do Skačian – zdarma
ostatní pešo so sprievodcom: 1 km vedľa hlavnej Nitrianskej cesty + 1 km Záhradnícka ulica
+ 2 km poľnými cestami vedľa riečky Belanky a starého mlyna, celkom 4 km do Skačian = 1 hodina
x 9.00 – 9.30 h – v Skačanoch prehliadka hist. pamiatok so sprievodcami z OZ Šanca a nádej
Trojičný stĺp (1886), Kaplnka sv. Barbory (1731) a obnovené základy Kostola sv. Juraja z 13. stor.
x 9.30 – 11.30 h – túra na Sviniu horu (363 m) a po hrebeni kopca - Široká okolo salaša a starej oskoruše
x 11.30 - 12.00 h – prehliadka s info – milióny rokov staré morské dno vo Veľkých Kršteňanoch
x 12.00 – 13.00 h – 3 km po hlavnej asfaltovej ceste do Šimonovian (vedúci povinne v reflexných vestách!!!)
x 13.00 – 13.30 h - prehliadka šimonovianskeho kostola z 13. stor, prestavaného v roku 1750
x 13.30 – 14.00 h - príchod do areálu Vodného hradu v Šimonovanoch, prehliadka hradu - výklad
občerstvenie a opekačka so spoluorganizátormi - členmi výboru mestskej časti Šimonovany
x 14.00 h – v interiéri hradu workshop o NCH Bielické Bahná – Klub Stromu života SOVA
x 14.30 h – TUBEMUSO súťaž detí do 15 rokov v 5 kategóriách, vrátane mamičiek s deťmi do 6 rokov
víťazi získajú hodnotné ceny (prví batohy, druhí tričká, tretí šiltovky + všetci malý darček...)
x 15.30 h - prezentácia desaťročnej činnosti KST Kamarát, posedenie s pesničkami Folkového klubu
x 17.00 – 18.00 h – odchod účastníkov domov verejnou dopravou - autobusmi SAD a vlakmi
(V prípade záujmu zabezpečíme odvoz autobusom za poplatok - do V. Uheriec za 0,50 €, do TY za 1 €...)
Prosíme záujemcov o akciu, aby účasť potvrdili vopred, skupiny minimálne týždeň vopred kvôli doprave.
Viac informácií vám poskytneme na 0903 285 492, alebo na aborszekova@gmail.c om