Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Šarkaniáda vo Veľkom Klíži

Dátum konania: 7. 10. 2012.

Trasa: Kam pôjde šarkan. (0 km).

ŠARKANIÁDA
2012
OZ TU ŽIJEME a KST OSTRÁ Veľký Klíž srdečne
pozýva deti i dospelých na ŠARKANIÁDU, ktorá
sa uskutoční 7.10.2012, od 14.30 hod. Príďte si
s nami zasúťažiť v 5 kategóriách o najkrajšieho
doma vyrobeného šarkana. Pre víťazov sú
pripravené zaujímavé ceny.
Zároveň si Vás v mene Kultúrnej komisie Veľkého
Klíža dovoľujeme pozvať aj na Jesennú výstavu,
ktorá sa bude konať taktiež 7.10.2012 v areáli
materskej školy v Klížskom Hradišti.
Tešíme sa na Vás