Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Salatín

Dátum konania: 23. 6. 2012.

Trasa: Liptovská Lúžna – Ráztocké sedlo – Salatín - Ludrová (19 km).

RR KST Topoľčany Vás pozýva na autobusový výlet do Nízkych Tatier, kde vystúpime na Salatín


Salatín – 1 630 m, pekné výhľady

Tiesňava Hučiaky

Odchod: 600 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 2000 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 17.6.2012 telefonicky na čísle 0905 609 385.

Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku vo výške:

dospelí - organizovaní turisti – 11 €, neorganizovaní - 15 €

deti - organizovaní turisti 9 €, neorganizovaní - 11 €