Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

K srdcovej čakre

Dátum konania: 19. 5. 2012.

Trasa: Domos – Szentfa-kápolna – Vadálló-kovek – Prédikálószék – Akasztó-hegy – Király-kút – Dobogóko (12 km).

KST Žochár Topoľčany Vás pozýva na autobusový výlet do Maďarska, kde vystúpime na Dobogóko v Pilišských vrchoch

Na tejto adrese sa dočítate takmer všetko.

http://zivot.azet.sk/clanok/8359/uverite-vrch-plny-energie-v-madarsku-ma-liecivu-silu.html
Okrem toho, je to asi najkrajšia turistická trasa v Maďarsku. Výhľad je aj na ohyb Dunaja pri Visegráde.
 Na vrchole Dobogóko položíme veniec Edmundovi Térymu. Zastavíme sa aj v Pilisszentkereste,
kde odovzdáme slovenské učebnice.

Odchod: 600 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 2000 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 13.5.2012 telefonicky na čísle 0905 609 385.

Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku vo výške:

dospelí - organizovaní turisti – 10 €, neorganizovaní - 15 €

deti - organizovaní turisti 8 €, neorganizovaní - 13 €