Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Dolina Hradištnice

Dátum konania: 6. 10. 2012.

Trasa: Hradište – dolina Hradištnice – Kňažinove lúky – Jankov vŕšok – Uhrovec (16 km).

Odchod: 6,55 z autobusového nádražia v Topoľčanoch expresom smer Svidník

Príchod: 16,30

Dolina Hradištnice – hlboká dolina kaňonovitého charakteru so strmými skalnými stenami z dolomitov a vápencov, jaskyňa

Jankov vŕšok – partizánske bunkre

Uhrovec – múzeum Ľ. Štúra, A. Dubčeka

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, č.t. 0905 609 385