Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Budovanie cyklotrás v topoľčianskom regióne

Na univerzite Konštantína filozofa v Nitre bolo ďalšie stretnutie týkajúce sa vytvorenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji. Výstupom nebudú vyznačené trasy, ale len ich návrh, vyznačenie do máp s popisom. Samotné značenie a osádzanie informačných tabúľ bude čakať na peniaze. Kartografickú prácu odvedú študenti univerzity. Cyklotrás by malo byť 10. Za Topoľčany boli schválené tri okruhy. Nami navrhovaný Považskoinovecký a Tríbečský okruh. Združenie obcí Radošinka si presadilo svoj okruh. Žiaľ z dôvodu budúcej finančnej náročnosti sa sem nedostal projekt na cyklotrasu po vale rieky Nitry z Práznoviec do Nitry. Práce v teréne (mapovanie) majú byť ukončené do konca júna. V teréne budú študentom pomáhať naši cyklisti.

Považskoinovecký okruh bude využívať vybudované informačné miesta, ktoré sú z časti osadené v teréne a boli zhotovené v rámci náučného chodníka Považský Inovec.

Tríbečský okruh nás zavedie na Sádok, k spadnutému lietadlu, sekvoji, Dekanovej chate, na vrchol Tribeča, Cincilak, Oponický hrad a potom bude pokračovať do nitrianskeho okresu.

Oba okruhy budú mať prepojenie na vedľajšie regióny: Zlaté Moravce a Piešťany.