Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Rozhľadňa na Tribeči 3

To podstatné zo stretnutia v piatok, 16. 12. 2011

Obce, ktoré chcú podporiť výstavbu rozhľadne:

Prípravný výbor pre vytvorenie mikroregiónu pre postavenie rozhľadne je: starostka Kovariec Mgr. Helena Paučírová a starosta Velčíc Ing. Ľubomír Gahír. Títo pripravia návrh stanov, rozpošlú ich na pripomienkovanie prihláseným obciam a v druhej polovici januára zvolajú ustanovujúcu schôdzu.

Pre vypracovanie projektov bola oslovená fakulta architektúry, ktorá sa chce podieľať na tomto projekte.

Doslov

Prosím obyvateľov neprihlásených obcí: Práznovce, Krnča, Oponice, Súlovce, aby sa zaujímali o dôvody, prečo ich zastupiteľstvá neschválili vstup obce do novovytvoreného združenia. Združenie vznikne len na účel vybudovania rozhľadne. Nemusí nikoho platiť, čiže členské bude len symbolické. Peniaze na projekt budú z vyhlásených výziev. Výstavba sa uskutoční len v prípade, že sa zoženú iné zdroje financovania ako z obecného rozpočtu. Je smutné, že niektorí starostovia sú proti a pritom sa nezúčastnili ani jedného rokovania, napriek tomu, že boli pozvaní. Odkiaľ čerpajú informácie? Je mi ľúto práznovských turistov, ktorí rozduchávali myšlienku rozhľadne, že aj ich zastupiteľstvo bolo proti. Verím, že ak bude potrebné pri výstavbe pomôcť, že i napriek tomu prídu a pomôžu.