Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

História turistiky

Začiatky turistiky v Európe a svete

Francúzsky spisovateľ Stendhal po prvýkrát použil slovo turista v roku 1838 vo svojej povesti „Memoires d´ un touriste (Spomienky turistu).

Začiatky turistiky sú spojené s vyhláseniami viacerých mysliteľov 17. a 18. stor. o potrebe návratu človeka k prírode, čo prispelo k rozvoju cestovania a služieb. V 18. stor. nabádal Jean Jacques Rousseau zvýšiť záujem o prírodu a využiť ju pri výchove. Vzniklo niekoľko turistických spoločností: 1857 Alpine Club, 1862 Österreichische Alpenverein… .

Začiatky turistiky na Slovensku

Uhorský karpatský spolok bol založený 10. augusta 1873 v Starom Smokovci. Turistickú činnosť rozvíjal hlavne vo Vysokých Tatrách. Sem siahajú aj začiatky ochrany prírody, sprievodcovskej a záchranárskej činnosti, značenia turistických trás, budovania chát, útulní.

História turistiky v regióne Topoľčany

Toto je pole neorané. Mám len informácie o niektorých ľuďoch, ktorí sa venovali organizovanej turistike: Ján Vizner, Jiránkovci, Petrovičovci, Lajko Švec, Oldo Bohata, Karol Červeňanský, Eva Čerevková, Bohuš Slovák, Janko Kolník, Cyril Mikát, Stano Goga, Jožko Malíček, Dušan Stanček, Jožo Želiska, Inka Znášiková, Jožko Urban… . A isto mnoho ďalších. Ak niekto vie viac o histórii, prosím, aby sa ohlásil.

Súčasnosť

Stav turistiky v Topoľčianskom regióne koncom roka 2010: registrovaných je 13 klubov s 598 členmi. Sú to kluby: TK Javor Bošany, Spartak Bánovce nad Bebravou, Kamarát Partizánske, Alpin klub Jacovce, Kroko – Velo Tesáre, Horňan Praznovce, KST Bojná, Ostrá Veľký Klíž, Borina Nitrianska Streda, KLUT Urmince, KST Tribeč Kovarce, KST Solčany a topoľčiansky Žochár. Organizačne sú kluby registrované v regionálnej rade (RR) Topoľčany.