Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Velčický hrad

Dátum konania: 1. 4. 2023.

Trasa: Velčice – Sklárska huta – Velčický hrad – Dvanásta tabuľa – Zlatnianska Skalka – Hôrka – Velčice (16 km).

Odchod: 7,00 z parkoviska Tesco v Topoľčanoch autami.
Návrat: 16,00.

Prosím, nakoľko ideme autami, nahlásiť sa i možnosť zobrať auto.

Skláreň nad Čerešňovým potokom postavili údajne Forgáčovci niekedy medzi 30. a 60. rokmi 19. storočia. Areál sklárne pozostával podľa súdobých máp zo14 stavieb, z ktorých časť mohla slúžiť aj na bývanie sklárov. Po Forgáčovcoch bola skláreň v prenájme obchodníka Landkammera, potom ju prevzala firma Stolzer a Eckenberger a ďalší menej významní nájomcovia. Skláreň svoje pôsobenie ukončila v roku 1879. Ešte pred polstoročím sa tu nachádzali zvyšky pecí. Pece mali hruškovitý tvar, priemer dna cca 60–70 cm, výšku približne 120 cm. Podľa zachovaných dokladov, ústnej tradície a literatúry tu vyrábali na jednej peci tabuľové sklo, na ďalších číre duté sklo i tzv. zelenku, ako aj sklo kriedové. Podľa nálezov a ich fotografií sa tu vyrábalo aj sklo fúkané do foriem a štvorhranné „plecnaté“ fľaše, ktoré sa používali aj pri drevených vkladačkách sklárov a miestnych rezbárov.                                                            

Velčický hrad. Nachádza sa na ťažko dostupnom mieste v lese na severovýchodnom úpätí Svinca nad Čerešňovým potokom. Z opevnenia areálu hrádku s rozmermi asi 56 x 115 m je dnes viditeľný val s priekopou. Vo východnej vyvýšenej časti areálu sa zachovali zvyšky kamenných základov veže obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 6,5 x 7,3 m. V opevnenom areáli sa nachádzajú zvyšky ďalších stavieb. Hrádok pochádza z 13. – 15. storočia. Pravdepodobne súvisel s neďalekou zaniknutou osadou Kľačany.

Dvanásta tabľa. Miesto dopadu dvoch sovietskych bombardérov v roku 1944. Z 12 člennej posádky sa zachránil len jeden. Zomrelo aj 11 obyvateľov obce Zlatno, z toho 5 detí. Je tu pamätník s historickým popisom udalostí.

Zlatnianska skalka – kremencová skalka s peknými výhľadmi

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, č.t. 0905 609 385, peter@zochar.sk.