Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Trojkráľový výstup, Ostrá Veľký Klíž

Dátum konania: 6. 1. 2023.

Trasa: Klížske Hradište – Lipovina – Šimonov Vrch – Michalov Vrch – Vrchhora – Kl. Hradište (15 km).

Na tri krále sa zúčastníme výstupu na Michalov vrch s partnerským klubom KST Ostrá Veľký Klíž.

Odchod: z parkoviska Tesca z Topoľčian o 9,20 autami.