Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Kvetinky nad Nitrou

Dátum konania: 25. 4. 2021.

Trasa: Artin – Veľká biela skala – Pyramída – Zobor – Tri duby – Svoradova jaskyňa – Artin (12 km).

Zima v tomto roku trvala trochu dlhšie. S kvitnutím meškali Poniklece, Hlaváčiky a dovolili si to aj Kosatce nízke. Pozrieť sa na ne boli dve skupiny. Jedna šla z Podhorian cez Žibricu na Pyramídu a späť do Podhorian. Druhá šla podľa rozpisu hore. Počasie slnečné, kvietky kvitli. Zoborská lesostep je pekná práve v tomto období. Na Pyramíde bol otvorený aj ochranársky bufet. Zásobujú ho autom, zvážajú ním aj odpadky. Dobrá služba. Otázka vyvstáva, či by to dovolili aj niekomu inému. Verme, že áno. Zvedavých na kvetenu bolo 23 turistov.

Zapísal Peter