Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Trojkráľový výstup na Michalov vrch

Dátum konania: 6. 1. 2020.

Trasa: Klížske Hradište – Michalov vrch – Vrchhora – Klížske Hradište (10 km).

Priatelia, turisti z obce Klížske Hradište nás pozývajú na nenáročný výlet. Kto ste ešte nezažili pohostinnosť milého turistického oddielu KST OSTRÁ Veľký Klíž, neváhajte prísť.

Odchod: autami o 9,20 z Topoľčian z parkoviska Tesca v Topoľčanoch.

Prosím o nahlásenia záujemcov a aj to, kto môže ísť autom.

Na Vrchhore je nový prístrešok, ktorý možno ešte mnohí nevideli.

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, Peter Dragúň: 0905 609 385, peter@zochar.sk.