Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Zemianske Kostoľany – objavné cyklo

Dátum konania: 6. 6. 2020.

Trasa: Topoľčany –– Bielické bahná – Skačany – Veľké a Malé Kršteňany – Chalmová – Dolné Lelovce – Kamenec – Bystričany – Chalmová – Malé Kršteňany – Partizánske – po pravej strane Nitry – Topoľčany (83 km).

Odchod: 800 od parkoviska obch. domu TESCO na sídlisku Juh v Topoľčanoch.
Príchod: do Topoľčian.

Do Partizánskeho prídeme vedľa rieky Nitra. Zabahníme sa na Bielických bahnách. Gumáky nebrať. Pozrieme si Skačany so zaniknutým kostolíkom. Vo Veľkých Kršteňanoch sa pozrieme na morské dno. Popod Nitrické vrchy prídeme do Chalmovej. Kúpať sa nebudeme. Osprchujte sa doma predtým. V Dolných Lelovciach si pozrieme opustený kostol a chátrajúcu hrobku rodiny Tarnóczy. Hlavným cestám sa budeme vyhýbať. Z Chalmovej pôjdeme kúsok ešte raz po tej istej ceste. V Partizánskom sa zastavíme pri vodnom hrade v Šimonovanoch. A potom už len dolu kopcom do Topoľčian.

Na všetkých sa srdečne teší Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany.