Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Trenčianske Jastrabie (cyklo)

Dátum konania: 4. 7. 2020.

Trasa: Topoľčany – Zlatníky – Dubodiel – NKP Hradisko Skalný hrb – Dubodiel – kaštieľ Patrovec - Svinná – Veľká Hradná – Malá Hradná, kostol sv. Vavrinca – Dolné Držkovce – Dvorec – Veľké Chlievany – Otrhánky – Pečeňany – Borčany – Chudá Lehota – Rajčany – Topoľčany (85 km).

Odchod: 8,00 z parkoviska Tesco v Topoľčanoch
Príchod: do Topoľčian.

Uvidíme kaštiele Patrovec, Dvorec, pozrieme sa na hradisko Skalný hrb, prezrieme si Malú Hradnú s kostolom sv. Vavrinca, pôjdeme okolo viacerých priehrad.

Nevynecháme ani občerstvenie.

Na všetkých sa srdečne teší Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany.