Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Klapy (autobusový výlet)

Dátum konania: 13. 6. 2020.

Trasa: Nimnica – Holíš – Zábavy – Upohlavská skala – Upohlav – Udiča – Klapy – Považský hrad – Považské Podhradie (16 km).

Odchod: 700 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch
Príchod: cca 1800 do Topoľčian.

Nahlásiť sa je možné do 7. 6. 2020 na peter@zochar.sk alebo 0905 609 385: Peter Dragúň.

Cena dopravy:

 • Dospelí:
  • člen KST: 10 €,
  • ostatní: 12 €,
 • Deti:
  • člen KST: 8 €,
  • ostatní: 10 €.

Uvidíme:

 • Nimnica – kúpele a minerálny prameň.
 • Holíš a Upohlavská skala – výhľadové kopce
 • Klapy – prírodná rezervácia. Územie predstavuje výraznú krajinnú dominantu s členitým bralným hrebeňom a teplomilnou vegetáciou.
 • Považský hrad – postavený po tatárskom vpáde začiatkom 14. stor. Hrad bol zrúcaný v 1698, dnes zrúcaniny hradu.