Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Súľovské vrchy

Dátum konania: 16. 6. 2018.

Trasa: Súľov – Gotická brána – hrad – Pod Bradou – Pod Roháčom – Zraková pyramída – Súľov (11 km).

Pozvánka na autobusový zájazd do jedného z najkrajších miest na Slovensku - do Súľovských vrchov.

V časoch, keď Slovensko patrilo k námorným mocnostiam, sa v druhohorách usadzoval na morskom dne flyš – íl, pieskovec, bridlica. Ten bol pri neskoršom vrásnení vytlačený na povrch. Vplyvom vôd selektívnou eróziou vznikli skalné veže. A na tieto veže, okná, ihly sa pozrieme pri návšteve Súľovských vrchov… .

Odchod: 6,30 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch.
Príchod: cca 18,00 do Topoľčian.

Nahlásiť sa je možné čím skôr, najneskôr do 10. 6. 2018, píšte na peter@zochar.sk.

Poplatok vo výške:

 • členovia KST
  • dospelí: 10 €,
  • deti: 8 €,
 • nečlen KST
  • dospelí: 12 €,
  • deti 10 €.

Uvidíme:

 • Súľovské skaly – najstaršie chránené územie Súľovských vrchov, budované prevažne zlepencami uhličitanovej povahy (v tej hornine sú tam kusy vápenca), ktoré zvetrali do zvláštnych skalných zoskupení – veží, homolí ihiel a mnohé z nich tvoria tvary mimoriadnej krásy. Sú tu napr.: Gotická a Obrovská brána, Sova, Sovička, Mních … .
 • Súľovský hrad – spomínaný v r. 1470, ako strážny s veľkým výškovým rozdielom medzi dolným a horným hradom. Opustený v r. 1763.
 • Zraková pyramída – drevené čudo znázorňujúce oddychujúcu (ležiacu) pyramídu.

Možnosť skrátiť túru na 4 km a vidieť takmer všetko zaujímavé.