Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Menej známe Štiavnické vrchy

Dátum konania: 10. 11. 2018.

Trasa: Žibritov – Štangarígeľ – Krupina – Vartovka – Briač – Bzovík (19 km).

Odchod: 7,00 z  autobusovej stanice v Topoľčanoch
Príchod: cca 18,00 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 4. 11. 2018 na peter@zochar.sk alebo na čísle 0905 609 385. Predpokladané cestovné 10 € dospelí, deti 7 €.

Uvidíme:

  • Žibritov – v roku 1958 sa tu točil film Dáždnik svätého Petra, zvonica zo starého hrádku.
  • Štangarígeľ - Krupinské bralá – stopy Štiavnického stratovulkánu tu vychádzajú na povrch
  • Krupina – druhé najstaršie kráľovské mesto na Slovensku. Zbytky hradieb, rodisko Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy Šoltésovej. A ktoré bolo prvé?
  • Vartovka – jediná zachovaná kamenná strážna veža, ktorá bola súčasťou obranného systému
  • Briač – v tejto lokalite nájdeme pivnice vytesané do skaly
  • Bzovík – základom pre vybudovanie hradu proti Turkom bol romásky kostolík z 12. stor. a gotický kláštor. Pri našej poslednej návšteve to bolo nálezisko injekčných striekačiek z dôb narkomanov.