Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Ukončenie turistického roku KST Žochár spojené so schôdzou

Dátum konania: 28. 1. 2017.

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 28. 1. 2017 o 15,00 v jedálni Obvodného úradu v Topoľčanoch na námestí oproti kinu, vstup z boku cez denný bar Lúč, reštaurácia Slniečko. Pozývame všetkých členov a priaznivcov tohto druhu pohybu.

Program:

 • 15,00 členská schôdza, premietanie fotografií z našich akcií,
 • 17,00 občerstvenie,
 • 17,30 premietanie fotografií a videí z našich akcií a od pozvaných hostí.

Program schôdze: správa o financiách a ľudskom potenciáli

 • správa o činnosti,
 • plán na rok 2017,
 • voľba predsedu,
 • aktivity spojené s turistikou,
 • diskusia.

Premietajú:

 • Edita Pavlíková – Ukrajina – Maďarsko,
 • Peter Dragúň ml.
  • Bled – Júlske Alpy (cyklo),
  • Hochschwab, Rax (pešo),
 • Vlado Štefanovič – mestá severnej Ukrajiny,
 • Miro Bačík – severná India.

Poradie premietajúcich nie je pevne stanovené.

Starostlivosť o telo – po schôdzi bude prekvapenie kuchára. Varí tradičný kuchár Mário, tradične vysoká kvalita. Nealko nápoje, pivo je možno zakúpiť. Čaj bude bylinkový – pozornosť predsedu. Kto prinesie niečo napečené, bude mu poďakované a všetko zjedené.

Cena členských známok na rok 2017:

 • deti do 15 rokov: 4 €,
 • mládež, študenti, seniori do 70 r.: 6 €,
 • dospelí 18 – 62 r.: 10 €,
 • seniori nad 70 a zdravotne postihnutí: 4 €,

V cene členského je aj poistenie na hory aj doma, zásah vrtuľníkom, záchrana horskou službou, všetky presunové prostriedky, poistenie nad 70 rokov…

Pre tých, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prísť a chcú byť našimi členmi, zavádzame možnosť platby členského cez účet. Kto zaplatí do 6. februára, tomu môžeme objednať členskú známku a v marci ju môže mať. Poistenie je platné od 1.4.2017 do 31.3.2018. Kto nezaplatí cez banku do 6. februára a ani na našej schôdzi, musí počítať s tým, že známku dostane neskôr a tým bude aj neskôr poistený. Samozrejme, že musí najprv zaplatiť.

Číslo nášho účtu: SK22 7500 0000 0040 2087 7115, VS 2017 dopoznámky uveďte identifikáciu platcu (meno a priezvisko).

Prosím, aby ste sa na schôdzi predbežne prihlásili na naše viacdňové akcie.

Na Vašu aktívnu účasť sa teší Klub slovenských turistov ŽOCHÁR Topoľčany.