Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Inovec

Dátum konania: 7. 10. 2017.

Trasa: Dubodiel – Inovec 1 042 m – vyhliadka Dr. Bundalu – Inovecká chata – Mníchova Lehota (16 km).

Odchod: 6,49 vlakom z Topoľčian, lístok si kupujte do Trenčianskeho Jastrabia,
Príchod: 15,09, alebo 17,37.

Uvidíme:

Na vrchol Inovca pôjdeme novou modrou značkou. Zaujímavé bude aj cestovanie do Dubodiela. Rozhľadňa na vrchole je adrenalínová, na chate dobre varia. Ak sa nebudeme šuchtať, stihnete aj čaj o štvrtej už doma.

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, č. t. 0905 609 385.