Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Čerín, Poniky, Jasenie

Dátum konania: 29. 4. 2017.

Trasa: Čerín, Poniky, Jasenie (0 km).

Odchod: 6,45 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch, smer Bošany, Partizánske.
Príchod: cca 18,00 do Topoľčian.

Poplatok:

  • dospelí:
    • člen KST - 10 €,
    • nečlen KST - 12 €,
  • deti do 15 r.
    • člen KST - 7 €,
    • nečlen KST - 10 €.

Čerín, Poniky – gotické opevnené kostolíky zo začiatku 14. storočia. V oboch kostoloch zachované pôvodné maľby.

Jasenie – vodná elektráreň z medzivojnového obdobia, baníctvo, mlynárstvo.

Nahlásiť sa je možné do 23. 4. 2017 telefonicky na čísle 0905 609 385. Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku.