Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Chabenec

Dátum konania: 27. 9. 2014.

Trasa: Liptovská Lužná - Latoborská hoľa - Chabenec – Magurka (25 km).

Odchod: 600 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 2000 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 19.9.2014 telefonicky na čísle 0905 609 385.

dospelí: člen 10 €, nečlen 13

deti o 3 € menej

Chabenec 1955 m – krásne výhľady. Miesto úmrtia hrdinu SNP Jána Švermu pri prechode partizánov cez Chabenec 10.11.1944.

Magurka – bývalá banícka osada v 14. storočí na mieste ťažby zlata, striebra, antimónu, železnej rudy. Zachované štôlne, zvyšky banskej lanovky, banícke cesty.