Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Zraz turistov v Práznovciach

Dátum konania: 15. 6. 2013.

Trasa: Trasy dľa textu (0 km).

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Topoľčany, KST Horňan Práznovce a obec Práznovce
Vás pozývajú v dňoch 14.-16. júna 2013 na
XIII. REGIONÁLNY ZRAZ TURISTOV
Okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou
Program zrazu:
Piatok:
Od 17.00 h otvorenie priestoru v areálu OFK Práznovce
o 19.00 h táborák - zapálenie Horňanskej vatry, gitara, spev
Sobota:
o 9,00 h – slávnostné otvorenie zrazu predsedom RR KST Petrom Dragúňom, privítanie účastníkov zrazu starostom obce Práznovce Jaroslavom Blinom a predsedom KST Horňan Práznovce Pavlom Jančekom
o 9.30 – spoločný odchod na turistiku:
Trasa A : (Presun autobusom) Práznovce – Klátova Nová Ves – Skalka – Vres – Kozlica – Sádok – prehliadka kostolíka – Práznovce
Trasa B: (Presun autobusom) Práznovce – Krnča – Horňany Sekvoja – Starý háj Kostolík – Krnča – (presun autobusom) Sádok – prehliadka kostolíka – Práznovce
Cyklo: podľa účastníkov sa rozhodne o trase
Od 16.00 h – športovo-zábavne hry pre deti a mládež, súťaženie tímov dospelých z jednotlivých oddielov KST v rôznych disciplínach
o 19.00 h – odovzdanie štafety zástupcom obce Skačany, kde bude zraz v roku 2014
od 20.00 h turistická zábava – hudba: Midisong
NEDEĽA:
o 12.00 – ukončenie zrazu, likvidácia stanového tábora
Potrebné informácie:
Stravovanie z vlastných zásob, možnosť využiť občerstvenie, ktoré zabezpečí KST Horňan Práznovce (guláš, pivo, nealko- nápoje atď)
Možnosť pripojenia varnej kanvice na elektrinu
K dispozícii bude pitná voda, WC, sprcha
Parkovania pred areálom OFK Práznovce
Ubytovanie vo vlastných stanoch
Organizačný štáb:
Čestný predseda: starosta obce Jaroslav Blina Predseda RR KST Topoľčany Peter Dragúň, 0905 609 385 Predseda Klubu KST Horňan Práznovce Pavol Janček, 0907 356 454 Rudolf Petrikovič, Martin Novotný, Anna Klenková, Oľga Šujanová, Ivan Toman, Andrej Blaho.