Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Žakýlske pleso, Banská Štiavnica

Dátum konania: 13. 4. 2013.

Trasa: Sklené Teplice – sedlo Jaseňova pažiť - Žakýlske pleso – Podhorie – Banská Štiavnica (18 km).

Žakýlske pleso – prírodné jazierko v neovulkanitoch

Banská Štiavnica – historické mesto je pamiatkovou rezerváciou zapísanou v UNESCO. Najväčší drevený Betlehem na Slovensku.

Odchod: 700 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 1800 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 7.4.2013 telefonicky na čísle 0905 609 385.

Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku vo výške:

dospelí - organizovaní turisti – 6 €, neorganizovaní - 8 €

deti - organizovaní turisti 4 €, neorganizovaní - 6 €