Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Štiavnické bradlá

Dátum konania: 18. 5. 2013.

Trasa: Lehôtka pod Brehmi – Szabóova skala – Pustý hrad – Janovské sedlo – Panská hora – Lehôtka pod Brehmi (18 km).

Odchod: 6,00 autami od Tesca, nahlásiť účasť a aj to, kto môže ísť autom. Ak nás bude dosť, objednám bus. Nahlásiť sa najneskôr do 12.5.

Príchod: 16,00

Szabóova skala ŠPR, prvá prírodná rezervácia na území Slovenska 1907 – skalné ryolitové bralo s mohutnými perlitovými zónami

Kapitulské bralce – ryolitové skaly v dĺžke 1,5 km

Pustý hrad /Teplica/- zvyšky hradu. Pôvod nie je známy. Boli tu Jiskrove vojská. Zanikol v 17. storočí. Stavebný materiál bol použitý na stavbu kostola v Sklených Tepliciach.

Bralce -prírodná rezervácia (r. 1965). Večný ľad v kavernách ryolitových brál a delúvií udržiava reliktnú tundrovitú vegetáciu, ktorej výskyt je zemepisne najjužnejší a výškovo najnižší na Slovensku. Chodník prechádza aj okolo niekoľkých chránených jaskýň (verejnosti neprístupné), Veľká jaskyňa, jaskyňa pod Kečkou a Tmavá jaskyňa.

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, č.t. 0905 609 385