Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Skalné mestá Benát a Krivá

Dátum konania: 12. 10. 2013.

Trasa: Žitavany – Benát – Krivá – Obycké lúky – Hlboká dol. - Machulince (19 km).

Odchod: 7,00 z autobusového nádražia v Topoľčanoch na autách alebo špeciálnym busom

Príchod: 17,00

Ak bude dostatok účastníkov, pôjdeme busom, ak nie, autami. Preto sa hláste najneskôr do 7.10. Predpokladaná cena busom je 5 €.

Benát, Krivá – andezitové skalné bralá

Hlboká dolina – andezitové veže, suťoviská, studničky a pramene

Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár, č.t. 0905 609 385