Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Babia hora

Dátum konania: 21. 9. 2013.

Trasa: Slaná Hora – Hviezdoslavová Horáreň – Babia Hora a späť, možnosť cez Malú Babiu Horu (0 km).

Odchod: 530 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 20hod. do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné telefonicky na čísle 0902 023 122

u P. Mokos, P. Dragúň 0905 609 385

Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení poplatku vo výške:

dospelí - organizovaní turisti – 12 EUR, neorganiz. - 14 EUR

deti - organizovaní turisti 10 EUR, neorganiz. - 12 EUR

Prihlášky najneskôr do 15.9.2013