Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

2. ročník CTK Topoľčany Tour 2013

Dátum konania: 7. 7. 2013.

Prezentácia sa začína od 8:30 do 9:55 na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Pripravené sú dve trasy C1 - 110 km a C2 - 54 km.

Štartovné je 2€. V cene je občerstvenie v cieli a diplom.

Trasy:

C1: 110 km (dlhá trasa)

To — Nemčice — Urmince — Horné Štitáre — Hajná Nová Ves — Krtovce — Nitrianská Blatnica — Radošina — Behynce — Veľké Ripňany — Malé Ripňany  —Čermany — Horné Obdokovce — Ludanice  —Kovarce—Čeľadince—Nitrianská Streda—Solčany—Baštín—Bošany—Horné Chlebany—Norovce—Šišov—Veľké Hoste — Pochabany  — Malé Hoste — Zlatníky — Nemečky — Prašice  — Závada — Velušovce — Jacovce — Veľké Bedzany — Malé Bedzany — To

C2: 54 km (krátka trasa)

To — Krušovce — Horné Chlebany — Norovce — Šišov — Veľké Hoste — Pochabany — Malé Hoste — Zlatníky — Nemečky — Prašice — Závada — Velušovce — Jacovce — Veľké Bedzany — Malé Bedzany—Topoľčany

Ďaľšie informácie: http://www.ctkto.szm.com/podstranka19.htm