Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Krížna, Majerova skala

Dátum konania: 22. 9. 2012.

Trasa: Horný Jelenec – Prašnica – Veterný vrch – Repište - Rybovské sedlo – Krížna – Majerova skala – Staré Hory (18 km).

Odchod: 600 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 19,00 do Topoľčian

Nahlásiť sa je možné do 16.9.2012 telefonicky na čísle 0905 609 385. Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku vo výške:

Člen KST: dospelí: 9 €              nečlen: dospelí: 12 €

deti do 15 r. 7 €             deti 10 €

Túra patrí medzi náročnejšie.

Krížna 1574 m, dominantný hôľny vrchol s peknými výhľadmi.

Majerova skala 1283 m, vápencovo-dolomitová príkrovová doska. Na vrchole brala plošina s výhľadmi na okolie Starohorskej doliny.