Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Festival horských filmov

Dátum konania: 3. 3. 2012.

Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou a MsKS Bánovce nad Bebravou
organizujú 11. ročník
HORY, CESTY, ĽUDIA 2012
zaujímaví ľudia, zaujímavé zábery, zaujímavé filmy… (takmer z celého sveta)
3.marca 2012
v MsKS – ul. Janka Matušku (bývalý ZK ROH na Severe)
Bánovce nad Bebravou od 10.00h do XX.XXh
vstupné na celý deň *** 2,50 € *** v cene tombola
(členovia KST, FK, SVTS, JAMESu: 2 €)
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
10.00–10.20h Putovanie po ľadovcoch Rakúska, Majo Vavro
10.35–11.00h V Indii, ako nikde inde!, Lucia Filová a Adam Kmeť
11.15–11.45h Talianske Via ferraty, Peter Čaradský
12.00–13.00h obedná prestávka
13.00–13.40h Jan Mayen – náš (?) ostrov, Pavol Fabian 2010, 36 min, film
14.00–14.45h Putovanie na strechu Vietnamu 2011, Branislav Štefánik
15.00–15.50h Nejkrásnější ostrovy Tichomoří, Karin Pavlosková (ČR)
16.00–16.45h Camino Via de la Plata (Sevilla-Santiago de Compostella), Peter
Mlynarčík a Miro Mitra
17.00–17.45h Altipláno na bicykli – Peru, Bolívia, Chile, Daša a Rasťo Kobar
18.00–18.55h Farby Islandu, Dávid Varga
19.00–19.30h Tombola + Divácka súťaž o najlepšiu prezentáciu
19.35-20.00h Latim – Obřezané, Miroslav Hrdý 2011, 35 min, film
20.00–21.00h Trou de fer: Železná diera, Pavol Barabáš 2011, 52 min, film
* * *
poďakovanie: MESTO BÁNOVCE N/B