Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Masív Prašivej

Dátum konania: 17. 9. 2011.

Trasa: Hiadeľ – Hiadeľské sedlo – Veľká Chochuľa 1753m - Brusno (27 km).

RR KST Topoľčany Vás pozýva na autobusový výlet do Nízkych Tatier, kde vystúpime na masív Prašivej

v sobotu, 17.9.2011

Uvidíte:

krásny hrebeň s kruhovým výhľadom z vrcholu Veľkej Chochule. Náročný výstup.

Odchod: 600 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch

Príchod: cca 2000 do Topoľčian


Nahlásiť sa je možné do 12.9.2011 telefonicky na čísle 0905 609 385.

Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku vo výške:

dospelí - organizovaní turisti – 10 €, neorganizovaní - 12 €

deti - organizovaní turisti 8 €, neorganizovaní - 10 €