Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Brankovský vodopád, Brankov

Dátum konania: 15. 10. 2011.

Trasa: Podsuchá – Brankovský vodopád – Brankov 1177 m – Ostré – Biely Potok, prevýšenie 955 m (12 km).

Odchod: 6,00 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch.
Príchod: cca 19,00 do Topoľčian.

Nahlásiť sa je možné do 9.10.2011 telefonicky na čísle 0905 609 385.
Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku vo výške:

Člen KST:

  • dospelí: 10 €
  • deti do 15 r.: 8 €

nečlen:

  • dospelí: 12 €
  • deti: 10 €

Brankovský vodopád – výška 55 m, voda padá z Kuruckej skaly, má málo vody
Brankov – výrazný, 3 km dlhý hrebeň, z južného vrchola je majestátny výhľad na Salatín a Veľkú Fatru
Ostré 1 066 m – hrotitý končiar, významné bojisko v SNP

Poznámka: trasa nie je dlhá, ale striedajú sa prudké stúpania a klesania.