Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Regionálny zimný zraz Solčany

Dátum konania: 24. 2. 2024

Začnem štatistikou:

Niečo je zhnité v našom regióne. Je mi ľúto organizátorov, ktorí sa snažia, investujú čas i peniaze, pozvú turistov a oni neprídu. Som hrdý na Žochárov, že nesklamali.

Sedemdesiat účastníkov sa vybralo na jarnú prechádzku na trase: Hôrka – Lidovec – Háj - jabloňový sad – Solčany. Mali sme vedúcich z ochranárskych združení, ktorí nás vzdelávali na každej zastávke. Bolo to dobré. Zastavili sme sa v sade, kde bol pre nás navarený čaj. Bol výborný. Na stole mal niekto nakrájanú klobásu, plesňový syr, cibuľku, chlieb a bol tam aj luncheon meat pork – domáci. Majiteľ bol pomalý. Všetko sme zjedli. Sad je prenajatý, ale starostlivosť oň žiadna. V kultúrnom dome už bola navarená kapustnica. Podarila sa. Bolo v nej všetko, čo tam malo byť. Na začiatku premietania sa uviedli ochranári, potom nasledovali jednotlivé kluby. Úroveň niektorých výborná, no musím zároveň aj dodať, že niektorí si veľa práce s prezentáciou nerobili. Najedený účastník, spokojný účastník. Ako druhé sme mali pečenú klobásu. Súťaž fotografií vyhrala Anka Mosná, tombola bola bohatá a vyhlasovanie trvalo dlho. Potom už začali hrať hudobníci, ktorí odišli z dvoch skupín: Pohoda a Sedmikráska. Bolo zaujímavé, že sa netancovalo. Chýbali parketoví levy, alebo zachovávame pôst. O 22,00 sme začali baliť a sála osirela. Veľká vďaka patrí turistom zo Solčian, ktorí napriek najmenšej členskej základni usporiadali zimný zraz. Musím však spomenúť Jozefa Ondruša, ktorý má najväčšiu zásluhu na konaní zrazu. Ďakujeme. Predsedovia klubov, zamyslime sa, ako pozdvihnúť účasť na našich akciách. Budúci zraz usporiadajú turisti z Urminiec.

Zapísal Peter st.