Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Japonská turistika VI.

Dátum konania: 9. 10. 2021

Nebezpečný covidový autobus sme nahradili autami. Stretli sme sa na parkovisku pod Butkovom. Nejaké autá tu už boli zaparkované. Začíname strmo stúpať. Asi 400 m je to vysokohorská túra. Ako začína krížová cesta, stúpanie sa zjemňuje. Jednotlivé zastavenia sú asi 50 m od seba, pri každom sú lavičky na sedenie. Na fotografiách vidíte, ako je to urobené. Cesta je široká, dobre upravená. Na konci socha zmŕtvychvstalého a zvonica sv. Jána Pavla II. Otvoril sa nám nádherný výhľad na areál, Biele Karpaty. Je to veľkolepé. Je tu aj parkovisko pre autá i autobusy, ktoré sa sem dostanú po cestách v kameňolome. Prezeráme si areál s pozostatkami svätých. Je nám tu dobre.

Počasie je pekné, slnečné. Je aj čo jesť. Pri ceste späť stretáme dve spoločenstvá, ktoré sa modlia krížovú cestu. Našim ďalším miestom návštevy je dedina Dolná Súča a vrchol Krasín, ale píše sa aj Krásin. Niekedy bol na ňom postavený hrad, ale teraz sa musíte hrať na detektíva, aby ste ho našli. Kopec je to pekný. Ochranári sa snažia chovom kôz zabrániť zarasteniu hôlnatého kopca. Sedíme na vrchole, jeme, čo zostalo a je nám dobre. Predierame sa ešte mimo značky na druhý vrchol.

V dedine sa zastavujeme pri kostole. Je zatvorený. Prichádzame ku krčme. Na námestíčku pripravujú tribúnu. Nás starších napadol 1. máj, ale bola to príprava na birmovku. Nemohla byť v kostole v uzavretom priestore a tak sa v nedeľu uskutoční vonku. Vychladli sme na terase krčmy a spokojní sa vraciame do reality.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Japonská turistika VI..