Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Zemianske Kostoľany – objavné cyklo

Dátum konania: 6. 6. 2020

Trasa: Topoľčany – Bielické bahná – Skačany – Veľké Kršteňany – Lelovce – Zemianske Kostoľany – Chalmová – Malé Kršteňany – Šimonovany – Žabokreky – Topoľčany (82 km).

Účasť ma milo prekvapila. Bicyklovať sa prišlo 19 ľudí. Počasie po včerajších dažďoch je katalógové. Do Bošian ideme po hlavnej ceste. V Dolných Chlebanoch odbočíme ku železničnej stanici v Bošanoch. Mimo áut ideme do Chynorian. Odtiaľ zasa po hlavnej. Zastavujeme sa pri Bielických bahnách. Po dažďoch tak aj bolo. Chodník je slabo vychodený, voda na tráve steká po mojich nohách. Čaro neporušenej prírody kazí štípajúci hmyz. Ale inak zaujímavé miesto prírody v meste.

Pokračujeme do Skačian. V Návojovciach sme ohúrení množstvom áut a ľudí na zberovom jahodovom poli. V Skačanoch prechádzame okolo námestia, kaplnky sv. Barbory a zastavujeme sa pri základoch kostola sv. Juraja nad cintorínom. Úspešne opravujeme defekt. Po poľnej, čiastočne mokrej , ceste prichádzame k obecnému domu vo Veľkých Kršteňanoch. Pri ňom je obnažené morské dno. Vzniklo pri podsúvaní sa africkej dosky pod európsku. V Chalmovej stojíme pri pôvodne románskom kostole sv Anny s cintorínom. Bránka k nemu bola otvorená, kostol zatvorený. V Lelovciach sa stav kostola i hrobky rodiny Tarnóczy zhoršil. Hrobka čo nevidieť skolabuje.

V Zemianskych Kostoľanoch sme vhupli do Turbíny na občerstvenie. Keď nás zbadala čašníčka, ukázala nám očné bielka. Nakoniec sme boli všetci obslúžení. O 12,30 vybavil Peter Lindtner vstup do renesančného kaštieľa. Pani z obecného úradu nás už čakala. Povedala nám pár slov na uzatvorenom nádvorí. Potom nasledovala prehliadka muzeálnych vecí. Týkala sa histórie kaštieľa, obce, života ľudí. Bolo to zadarmo, pretože obnova bola financovaná z EÚ a päť rokov sa nemôže vyberať vstupné.

Cestou späť sme sa ešte zastavili v Šimonovanoch pri vodnom zámku. Je pekne opravený. Komu ale slúži, to neviem. Brána zamknutá, areál vybavený lavičkami, zrekonštruovaná vodná priekopa. Je to ako lízať zmrzlinu cez sklo. Poriadna občerstvovačka bola na Salaši v Partizánskom. Príjemné prostredie, rýchla obsluha a dalo sa aj najesť. Do Topoľčian sa vraciame cez letisko a potom povedľa rieky Nitra. Cesta je to hrkotavá. Odbočujeme ku štrkovisku pri Žabokrekoch. Rybárov na brehoch vodných plôch pribúda. Po nemenovanom etniku asi najviac. Rieka Nitra nás priviedla až k miestu nášho štartu. 

Po trase bolo viacero zaujímavostí, ktoré zjemňujú dlhšie trasy. Množstva kilometrov sa netreba báť. Ak sa rozložia na celý deň, človek si ani neuvedomí, koľko prešiel.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Zemianske Kostoľany – objavné cyklo.