Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Tribeč, sv. omša

Dátum konania: 14. 9. 2019

Zasa sme mali problém so zabezpečením kňaza. Po mnohých skúsenostiach človek zistí, kedy sa kto vyhovára a kedy nemôže. Nakoniec sme mali výborného z Nitrianskej Stredy. Volal sa Jozef Švercel a je to cyklista telom i dušou. Jazdí maratóny. Dôležitejšie bolo, že to je dobrý človek.

Počasie nádherné. Pri Tescu sa nás zišlo 16 cyklistov. Pri Dekanke sme už boli roztrúsení. Na vrchole pekne vykosené, nový stolík. Ozvučenie zabezpečené. Ďakujeme občanom Mankoviec, Zlatna i Velčíc. Na vrchol by sa nás zmestilo aj viac. Odhadujem, že nás bolo 150. Chceli sme to zistiť z rozdaných účastníckych listov, ale po rozdaní sme ako zostatok napočítali 285, čo znamenalo, že na vrchole by bolo len 15 ľudí. Omša sa niesla v pokojnom duchu. Spev zabezpečovala rehoľná sestra z Nitrianskej Stredy. Guláš sa ušiel asi všetkým. Bol dobrý, zadarmo a uvarili ho Mankovčania. Účastníci ešte dlho po omši zostávali v družných rozhovoroch.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Tribeč, sv. omša.