Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Tribeč so svätou omšou

Dátum konania: 15. 9. 2018

Veľký Tribeč leží na hranici topoľčianskeho a zlatomoraveckého okresu. Zo začiatku sme všetko zabezpečovali sami a aj účastníci prevažovali od nás. Postupne sa situácia mení. Mankovčania sa starajú o výzor vrchola, o stolík, ozvučenie a o požívatiny na vrchole. My zasa zabezpečujeme propagáciu – plagáty, účastnícke listy, oslovujeme kňazov, zabezpečujeme nádoby na stravu. Tak tomu bolo aj v tomto roku. Podarilo sa nám zaistiť účasť, dnes už bývalého topoľčianskeho dekana Mariána Dragúňa. Bol v Topoľčanoch obľúbený. Predpokladal som rekordnú účasť bývalých farníkov. Topoľčanci však svoj horizont neprekročili. Aj láska a obeta má svoje hranice. V noci trochu spŕchlo. Ráno ešte pod mrakom, ale postupne sa opeknievalo. Hora bola plná ľudí. Polovicu však tvorili hubári. Dekan išiel na bicykli trochu dopredu, že však ho dohoním. Nedohonil som ho. Zdá sa, že na novom pracovisku má viac času, ktorý môže venovať aj sebe. Stolík sme premenili na oltár, ženy priniesli čerstvé kvety. Rozdelilo sa čítanie. Vrchol sa zaplnil veriacimi. Prvý odhad bol 150, po rozdaní účastníckych listov sme narátali 262. Ani to nie je pravda. Dohodli sme sa na dvestovke účastníkov. Dekan si zaspomínal na skoršie ročníky, kedy ešte chodil osobne. Potom posielal kaplánov. Teraz nám prízvukoval, aby sme sa viac modlili. Po ukončení svätej omše sa rozdával guláš. Nebolo ho pre všetkých, ale nahlas to nikto neriešil. Mankovčania sľúbili, že o rok budeme mať nový stolík – oltár. Vrcholom sa neniesol spev. Aj to chceme o rok vylepšiť. Účastníkov sme mali aj z Komárna, Zvolena.

Ďakujem všetkým za účasť.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Tribeč so svätou omšou.