Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

64. letný zraz KST, 2. medzinárodný krajín V4, 17. regionálny

Dátum konania: 6. 7. 2017

6. – 9. 7. 2017

Rozhodnutie usporiadať horeuvedené zrazy vzniklo pomerne ľahko a rýchlo. Pri rozhodovaní sa ešte nevie, koľko práce bude potrebné urobiť. Najväčšie problémy sme mali s ubytovaním. Chceli sme to robiť moderne, cez automatickú prihlášku. Turisti ešte neboli na to pripravení a asi aj proces prihlásenia bol pre nich zložitý. Česi to robia jednoducho. Dajú adresy ubytovateľov a viac sa nestarajú. Dávam na zváženie ďalším usporiadateľom.

Oslovili sme prezidenta, odmietol. Nemal chuť podporiť organizáciu, ktorá vybudovala sieť značených trás na Slovensku v dĺžke vyše 14 000 km, združuje vyše 17 000 členov, usporadúva tisíce podujatí pre verejnosť, vedie ľudí k pravidelnej pohybovej akcie, vychováva k láske k prírode, ku hrdosti k Slovensku. Podobný prístup mal aj predseda vlády. Na žiadosť neodpovedal. Ohlásil sa mesiac pred podujatím, že berie nad podujatím záštitu bez finančnej pomoci a osobnej účasti. Turisti našťastie nie sú politicky spriahnutí so žiadnou mocou a tak sme mohli podujatie usporiadať vo vlastnej réžii.

Zraz sa uskutočnil na Duchonke. Chceli sme, aby boli turisti na jednom mieste, aby sa mohli stretnúť, porozprávať. To sa podarilo. Heslom zrazu bolo: turisti všetkých krajín, spojte sa. V areáli boli aj iné heslá pripomínajúce dobu socializmu. Na zraze sa zaregistrovalo 931 účastníkov. Pri príležitosti zrazu bol otvorený prístrešok na Panskej javorine. V sobotu sa účastníci zrazu mohli zúčastniť sprievodných akcií Cyrilometodských dní v lokalite Valy pri obci Bojná. Pri otvorení hrala ľudová skupina Drienovec, pri zakončení Pohoda. Stánkov na pohostenie účastníkov bolo dosť. Sponzormi podujatia boli: KST, kluby z krajín V4, primátor Topoľčian, COOP Jednota, obec Prašice.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pridali svoju ruku k dielu.

Zapísal: Peter.

Fotografie z podujatia 64. letný zraz KST, 2. medzinárodný krajín V4, 17. regionálny.